NHÀ CUNG CẤP

Vật liệu của chúng tôi được nhập khẩu từ các nhà cung cấp đáng tin cậy trên toàn thế giới

TAPE (SINGLE & DOUBLE SIDE)
TAPE (SINGLE & DOUBLE SIDE)
SEALER, TAPE
SEALER, TAPE
TAPE (SINGLE & DOUBLE SIDE)
TAPE (SINGLE & DOUBLE SIDE)
DOUBLE SIDE TAPE
DOUBLE SIDE TAPE
SEALER, TAPE, PE SPONGE
SEALER, TAPE, PE SPONGE
PU foam, EVA foam, CR, EDPM SPONGE
PU foam, EVA foam, CR, EDPM SPONGE
TAPE
TAPE
PET FILM, PE SPONGE
PET FILM, PE SPONGE
PU FOAM, PE SPONGE
PU FOAM, PE SPONGE