Khu vực làm việc trong xưởng gia công tạo ra các sản phẩm, các dịch vụ gia công sản xuất.