​MÁY MÓC SẢN XUẤT

4 colums machine punching 600X1600
Continuous punching machine
Continuous punching machine 320x320
Continuous punching machine 520x510
4 colums chine 1 table 600x1000
IMG_8242

​MÚT XỐP

sponge3
sponge23
sponge24
sponge21
sponge20
sponge19
sponge4

BĂNG KEO

băng keo cuộn 1
tape8
tape12
tape9
tape10
tape6
tape5
tape7
tape17

CHI TIẾT NHỰA

p5
p6
p13
p10
p7
p1
p3
p4

CAO SU & VẢI KHÔNG DỆT

R2
f2
f6
r3
r7
R1
r5