cat dinh hinh mut xop khuon

  • Giao hàng toàn quốc
  • Chất lượng, Uy tín
TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vật liệu xốp mút được cắt bế để tạo hình dạng mong muốn. Quá trình cắt định hình xốp mút là quá trình tạo ra các hình dạng khác nhau từ tấm xốp mút, hình dạng tùy thuộc vào yêu cầu của sản phẩm cuối cùng.