CẮT BẾ VẬT LIỆU

Cắt bế công nghiệp, gia công định hình theo yêu cầu. Cắt bế, gia công định hình theo yêu cầu. Cắt bế chính xác băng keo, xốp, mút, decal cho công nghiệp lắp ráp.

1/3